"Galeria Smaku"

Przedsiębiorstwo społeczne Spółka z o.o.
Rynek Z. Augusta 27
16-300 Augustów
Tel.: 87 643 0100
e-mail: galeriasmaku@sisg.org.pl

Sąd rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestr przedsiębiorców: 0000325880;
kapitał zakładowy 50.000 tys zł
NIP: 846-16-32-529
REGON: 200233933